Theoloog » Specials » 3 johannes
Informatie over Bijbelteksten en Bijbelse onderwerpen

Interpretatieproblemen in de derde brief van Johannes

Interpretatieproblemen in de derde brief van Johannes De derde brief van Johannes is volgens Ehrman de meest persoonlijke brief in het Nieuwe Testament. Hij is geschreven door één persoon, aan één persoon, om die ene persoon te bemoedigen. Mede daardoor roept de brief een hoop vragen op, want er worden namen genoemd en uitspraken gedaan die voor andere mensen dan de ontvanger (en diens plaats- en tijdgenoten) moeilijk te volgen zijn. Het is daardoor niet altijd even makkelijk te zeggen wie de personen waren en wat de oudste bedoelde met zijn woorden.

Over de brief

De derde brief van Johannes is, net zoals de tweede brief van Johannes een typische Grieks-Romeinse brief en is net als die brief hoogstwaarschijnlijk in de jaren '90 van de eerste eeuw geschreven. Vanwege de vele inhoudelijke overeenkomsten met 1 & 2 Johannes wordt algemeen aangenomen dat 3 Johannes dezelfde schrijver heeft als 1 & 2 Johannes.

De brief is, volgens Ehrman, geschreven omdat er sprake was van een conflict binnen een gemeente. Het conflict is tussen Gajus, die de bief ontving, enerzijds en Diotrefes anderzijds en ging over de vraag of de oudste, die de brief schreef, en diens brieven en vertegenwoordigers als autoriteit moeten worden gezien door de gemeente of niet. De brief diende om Gajus aan te moedigen om het juiste te blijven doen en om hem te bemoedigen met de belofte dat de oudste zelf hem zal komen helpen.

Inhoud

De derde brief van Johannes is geschreven door iemand die zichzelf 'de oudste' noemt aan een man die 'Gajus' heette. De oudste schreef dat hij blij was dat Gajus in de waarheid wandelde en trouw handelde in alles dat hij voor de zendelingen deed. Die namen namelijk niets aan van de heidenen.

De oudste begint hierop over een eerder aan de gemeente geschreven brief, het is onbekend wat hij schreef, maar ene Diotrefes weigert de oudste en diens medestanders te ontvangen omdat hij de belangrijkste persoon wil zijn. De oudste schrijft dat hij daarom zelf zal komen om de mensen aan Diotrefes zijn slechte werken te herinneren.

Gajus krijgt hierop het advies om het goede te doen en het kwade niet na te volgen. Ook vertelt de oudste dat van ene 'Demetrius' door allen, de waarheid en hemzelf een goed getuigenis gegeven wordt. Hij eindigt de brief met de mededeling dat hij ook langs wil komen omdat hij bepaalde zaken niet wil schrijven, maar bespreken. Hierop groet hij Gajus en 'de vrienden' namens hemzelf en 'de vrienden'.

Interpretatieproblemen

In de brief wordt een aantal mensen bij naam genoemd. De vraag luidt wie deze mensen waren. Een paar van de namen komen elders in de Bijbel voor, maar een paar niet. Dit leidt tot verschillende theorieën over de identiteit van deze mensen. Hiernaast schreef de oudste een aantal dingen die moeilijk te begrijpen zijn omdat de schrijver ervan uit ging dat alleen de door hem geadresseerde de brief zou lezen. Deze zaken worden in de onderstaande artikelen besproken. Dit leidt niet altijd tot duidelijke antwoorden op de vragen die de brief oproept, maar biedt wel verschillende inzichten.
De "Gajus" die de derde brief van Johannes ontving

De "Gajus" die de derde brief van Johannes ontving

De derde brief van Johannes is een brief van 'de oudste' aan ene Gajus, die hij beschrijft als een geliefde, die hij in waarheid liefheeft. Het is echter de vraag wie deze 'Gajus' was. Er zijn namelij…
3 Johannes 1:7 - Waarom niets van de heidenen aannemen?

3 Johannes 1:7 - Waarom niets van de heidenen aannemen?

In 3 Johannes 1:7 schrijft de oudste over de broeders die bezig waren het evangelie te verkondigen. Zij gingen volgens de oudste uit omwille van 'de Naam' en namen hierbij niets aan van de heidenen. O…
Wat schreef de oudste aan Diotrefes en de gemeente?

Wat schreef de oudste aan Diotrefes en de gemeente?

In 3 Johannes 1:9 schrijft de oudste aan Gajus dat hij eerder in een brief 'een en ander' heeft geschreven aan de gemeente. Dat is natuurlijk een vage beschrijving en roept dan ook de vraag op wat er…
Wie was de Demetrius in 3 Johannes 1:12?

Wie was de Demetrius in 3 Johannes 1:12?

In 3 Johannes 1:12 schrijft de oudste over ene Demetrius. Hij vertelt dat over Demetrius een goed getuigenis is gegeven door allen en door de waarheid zelf. Wie deze Demetrius is is echter niet duidel…
De waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12a

De waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12a

In zijn brief aan Gajus schreef de oudste dat de waarheid een goed getuigenis gaf over Demetrius. Dit roept de vraag op wat de oudste bedoelde met 'de waarheid zelf'. Gaat het hier over Jezus, of de H…
Gepubliceerd door Theoloog op 14-07-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevefaeembra, Flickr (CC BY-2.0)
  • Ehrman, B.D. 2008. The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings. 4th ed. New York: Oxford University Press, HS. 12.
  • Smalley, S.S. 2005. 1,2,3 John. Edited by D.A. Hubbard, G.W. Barker, B.M. Metzger, and R.P. Martin. Nachdr. Word Biblical Commentary, Vol. 51. Nashville: Nelson.
Schrijf mee!