Theoloog » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De viervoudige schriftzin en interpretatie van Bijbelteksten

De viervoudige schriftzin en interpretatie van Bijbelteksten

De viervoudige schriftzin, voornamelijk bekend gebleven dankzij Maarten Luther (1483-1546), is een hulpmiddel bij het bestuderen en interpreteren van Bijbelteksten. Het gaat ervan uit dat men bij het…
De vijfvoudige bediening in Efeze 4:11

De vijfvoudige bediening in Efeze 4:11

In Efeze 4:11-12 noemt Paulus vijf groepen mensen die door Christus zijn gegeven aan de gemeenten om de heiligen tot volmaking te brengen. Namelijk Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraar…
De betekenis van de doeken in Johannes 20:5-7

De betekenis van de doeken in Johannes 20:5-7

In Johannes 20:6-7 wordt een beschrijving gegeven van van wat Petrus en Johannes in het lege graf van Jezus aantreffen. Zij zien iets opmerkelijks. Het lichaam van Jezus is weg, maar de linnen doeken…
De jonge man in een linnen gewaad in Marcus 14:51-52

De jonge man in een linnen gewaad in Marcus 14:51-52

In Marcus 14 wordt onder andere beschreven hoe Jezus werd verraden en gearresteerd. In het verhaal beschrijft Marcus echter iets vreemds. Een jonge man, die alleen een linnen gewaad aan had volgde Jez…
Een christelijke kijk op gamen mijn kijk op

Een christelijke kijk op gamen

Mogen christenen gamen? Dat is een vraag die veel gesteld wordt en waarop het antwoord lastig te geven is. Vanzelfsprekend spreekt de Bijbel niet over games, maar er zijn in de Bijbel genoeg teksten d…
De leer en daden van de Nikolaïeten in Openbaringen 2

De leer en daden van de Nikolaïeten in Openbaringen 2

In Openbaringen 2 worden de Nikolaïeten tweemaal genoemd. In vers 6 wordt de gemeente te Efeze geprezen om het feit dat zij de daden van de Nikolaïeten haten. In vers 15 wordt de gemeente in Pergamum…
Interpretaties van dopen voor de doden in 1 Korintiërs 15:29

Interpretaties van dopen voor de doden in 1 Korintiërs 15:29

In 1 Korintiërs 15:29 spreekt Paulus over mensen die zich voor de doden laten dopen. Dit heeft altijd de vraag opgeroepen wat hij hiermee bedoelde. Een doop voor de doden is het Nieuwe Testament namel…
Gaan dieren naar de hemel?

Gaan dieren naar de hemel?

Voor veel christenen die een huisdier verliezen is het een moeilijke vraag. Is mijn huisdier nu in de hemel? En ga ik hem of haar daar weer terugzien? Met name als er een kind in het spel is wiens hui…
Liefde voor dieren in de Bijbel

Liefde voor dieren in de Bijbel

De Bijbel, en met name het Oude Testament, wordt vaak gezien als een extreem dieronvriendelijk boek, voornamelijk vanwege de dieroffers die joden moesten brengen. Dit roept de vraag op of de Bijbel da…
Waarom schiep God dieren?

Waarom schiep God dieren?

Een vraag die in het leven van elke christen vroeg of laat wel een rol lijkt te spelen is de vraag naar de zin van het leven en de zin van de gehele schepping. Voor sommigen roept dit ook de vraag op…