Theoloog » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De vijfvoudige bediening in Efeze 4:11

De vijfvoudige bediening in Efeze 4:11

In Efeze 4:11-12 noemt Paulus vijf groepen mensen die door Christus zijn gegeven aan de gemeenten om de heiligen tot volmaking te brengen. Namelijk Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraar…
Liefde voor dieren in de Bijbel

Liefde voor dieren in de Bijbel

De Bijbel, en met name het Oude Testament, wordt vaak gezien als een extreem dieronvriendelijk boek, voornamelijk vanwege de dieroffers die joden moesten brengen. Dit roept de vraag op of de Bijbel da…
Interpretaties van dopen voor de doden in 1 Korintiërs 15:29

Interpretaties van dopen voor de doden in 1 Korintiërs 15:29

In 1 Korintiërs 15:29 spreekt Paulus over mensen die zich voor de doden laten dopen. Dit heeft altijd de vraag opgeroepen wat hij hiermee bedoelde. Een doop voor de doden is het Nieuwe Testament namel…
De komma van Kohlbrugge

De komma van Kohlbrugge

De komma van Kohlbrugge was voor zijn ontdekker, Hermann Friedrich Kohlbrugge, een keerpunt in zijn leven en voor het Reveil een grote twistappel. Bij de komma van Kohlbrugge draait het om de vraag of…
Interpretaties van het bloed en water in Johannes 19:34

Interpretaties van het bloed en water in Johannes 19:34

In Johannes 19:34-35 staat dat na Jezus' dood aan het kruis een soldaat hem in zijn zij steekt. Op het moment dat de soldaat dit doet gebeurt er iets vreemds, er stroomt volgens een ooggetuige naast b…
De viervoudige schriftzin en interpretatie van Bijbelteksten

De viervoudige schriftzin en interpretatie van Bijbelteksten

De viervoudige schriftzin, voornamelijk bekend gebleven dankzij Maarten Luther (1483-1546), is een hulpmiddel bij het bestuderen en interpreteren van Bijbelteksten. Het gaat ervan uit dat men bij het…
Gaan dieren naar de hemel?

Gaan dieren naar de hemel?

Voor veel christenen die een huisdier verliezen is het een moeilijke vraag. Is mijn huisdier nu in de hemel? En ga ik hem of haar daar weer terugzien? Met name als er een kind in het spel is wiens hui…
Een christelijke kijk op gamen mijn kijk op

Een christelijke kijk op gamen

Mogen christenen gamen? Dat is een vraag die veel gesteld wordt en waarop het antwoord lastig te geven is. Vanzelfsprekend spreekt de Bijbel niet over games, maar er zijn in de Bijbel genoeg teksten d…
Interpretaties van de "zonen Gods" in Genesis 6:1-2

Interpretaties van de "zonen Gods" in Genesis 6:1-2

De 'zonen Gods' in Genesis 6:1-2 hebben christelijke theologen van alle tijden voor een raadsel gezet. Het is onduidelijk of het hier om bovennatuurlijke wezens, zoals engelen, of om mensen gaat. En a…
De uitverkoren vrouw en haar kinderen in 2 Johannes 1:1a

De uitverkoren vrouw en haar kinderen in 2 Johannes 1:1a

De identiteit van de uitverkoren vrouw (en haar kinderen) aan wie de tweede brief van Johannes is geschreven is onder theologen altijd een discussiepunt geweest. De Bijbel biedt namelijk geen eenduidi…